Vědcem na vlastní kůži https://www.af.czu.cz/cs/r-7181-aktuality-fappz/vedcem-na-vlastni-kuzi-1.html

DOD 22.11.2019 a 24.-25. 11. 2019 událost: https://www.facebook.com/events/705987143184016/

LSFF