Jsem na agru protože mě baví kombinace biologie a její možné uplatnění v praxi, což mi tato fakulta poskytovala a poskytuje i nadále. Vystudoval jsem magistra rostlinolékařství a zabývám se ochranou polních plodin proti živočišným škůdcům a jejich rezistencí k přípravkům na ochranu rostlin.